Въведение в употребата на полиакриламид

Въведение На Съединените Щатиe От полиакриламид

Вече разбрахме подробно функциите и ефектите на средствата за пречистване на водата. Има много различни класификации според техните функции и видове. Полиакриламидът е един от линейните полимерни полимери и неговата молекулярна верига съдържа определен брой радикали. Той може да абсорбира твърди частици, суспендирани във вода, мостови йони или агрегатни частици в големи флокули чрез неутрализация на заряда, да ускори утаяването на суспендираните частици, да ускори избистрянето на разтвора и да подобри филтриращия ефект. Подробното използване на него ще бъде представено по-долу за вас.

1. Използване при обезводняване на утайки

Когато се използва за обезводняване на утайките, катионният полиакриламид може да бъде избран според утайката, която може ефективно да обезводнява утайката, преди утайката да попадне във филтърната преса. При обезводняване той произвежда големи флокули, не се придържа към филтърната кърпа и не се разпръсква по време на филтърната преса. Тортата с кал е дебела и ефективността на дехидратация е висока.

2. Използване при пречистване на органични отпадъчни води

Когато се използва за пречистване на битови отпадъчни води и органични отпадъчни води, като отпадъчни води от храни и алкохол, отпадъчни води от градски пречиствателни станции, отпадъчни води от бира, отпадъчни води от фабрика MSG, отпадъчни води от захар, фуражни отпадъчни води и др. анионни, нейоногенни и неорганични соли за няколко пъти или десетки пъти по-високи, тъй като този вид отпадъчни води обикновено са с отрицателен заряд.

3. Пречистване на сурова вода от реки и езера

Полиакриламидът може да се използва за обработка на чешмяна вода с речна вода като източник на вода. Поради ниската си доза, добър ефект и ниска цена, особено когато се използва заедно с неорганични флокуланти, така че ще се използва във водни растения като флокулант от река Яндзъ, Жълта река и други басейни.

Горното е подробното използване на полиакриламид. Като средство за пречистване на водата, той има по-добри резултати при пречистването на отпадъчни води. Въпреки това, освен важните си приложения в горните три аспекта, той може да се използва и като подсилващ агент и други добавки при производството на хартия, за да увеличи степента на задържане на пълнителите и пигментите и да увеличи здравината на хартията; като добавки към нефтени находища, като глина против набъбване. той може да играе голяма роля в оразмеряващия агент за текстил, стабилни характеристики на оразмеряване, по-малко оразмеряване, ниска степен на счупване на тъканта и гладка повърхност на кърпата.


Време за публикуване: юни-03-2019