Случаи

Експеримент за обезцветяване

Химикали за пречистване на вода

Тест за битова канализация

Тест за отпадъчни води от производството на хартия