PAC-полиалуминиев хлорид

  • PAC-PolyAluminum Chloride

    PAC-полиалуминиев хлорид

    Този продукт е високоефективен неорганичен полимерен коагулант. Област на приложение Широко се прилага при пречистване на вода, пречистване на отпадъчни води, прецизно отливане, производство на хартия, фармацевтична индустрия и ежедневни химикали. Предимство 1. Неговият пречистващ ефект върху нискотемпературната, ниско мътна и силно замърсена с органични вещества сурова вода е много по-добър от другите органични флокуланти, освен това разходите за третиране са намалени с 20% -80%.