DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC е високоактивна, агрегирана, кватернерна амониева сол и катионен мономер с висока плътност на заряда. Появата му е безцветна и прозрачна течност без дразнеща миризма. DADMAC може да се разтвори във вода много лесно. Неговата молекулна формула е C8H16NC1, а молекулното му тегло е 161,5. В молекулярната структура има алкенилова двойна връзка и може да образува линеен хомо полимер и всички видове съполимери чрез различни реакции на полимеризация.