ДАДМАК

  • ДАДМАК

    ДАДМАК

    DADMAC е агрегирана кватернерна амониева сол с висока чистота и катионен мономер с висока плътност на заряда.На вид е безцветна и прозрачна течност без дразнеща миризма.DADMAC може да се разтвори във вода много лесно.Молекулната му формула е C8H16NC1 и молекулното му тегло е 161,5.В молекулярната структура има алкенилова двойна връзка и може да образува линеен хомо полимер и всички видове съполимери чрез различни реакции на полимеризация.